PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Ons website adres is: https://www.gzsamebike.com/.

We begrijpen de noodzaak om gevoelige informatie over u te beschermen en te beveiligen en we hanteren strikte normen en procedures om misbruik van uw informatie te voorkomen.

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen om te begrijpen welke informatie we verzamelen en wat we ermee doen.

Over Belasting

In de meeste gevallen: Belastingvrij

In zeldzame gevallen: Bestellingen kunnen worden belast met de douanekosten door uw regering, niet onze site, zult u verantwoordelijk zijn voor de kosten. Onze excuses voor het ongemak, maar we hebben geen controle over de douaneautoriteiten in uw land of een ander land. Neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie over douanekosten, invoerrechten en belastingen. We brengen geen omzetbelasting in rekening.

Sectie 1 - Wat doen we met uw gegevens?

Wanneer je iets in onze winkel koopt, verzamelen we, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, de persoonlijke informatie die je ons geeft, zoals je naam, adres en e-mailadres. Dit om uw identiteit te verifiëren en te beschermen.

Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer, zodat we informatie krijgen over uw browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Sectie 2 - Toestemming

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u ermee instemt dat wij deze gegevens verzamelen.
Als we om uw persoonlijke gegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Als u na uw aanmelding van gedachten verandert, kunt u uw toestemming om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw gegevens op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen.

Toestemmingsleeftijd

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige familieleden van u deze site te laten gebruiken.

Sectie 3 - Diensten van derden

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe providers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.
Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.
Voor deze aanbieders raden we je aan hun privacybeleid te lezen zodat je begrijpt hoe je persoonlijke gegevens door deze aanbieders worden behandeld.
Denk er in het bijzonder aan dat bepaalde dienstverleners gevestigd kunnen zijn in of faciliteiten kunnen hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of wij. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe serviceprovider betrokken zijn, dan kunnen uw gegevens onderworpen worden aan de wetten van het rechtsgebied/de rechtsgebieden waarin die serviceprovider of zijn faciliteiten zich bevinden.
Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, dan kan uw persoonlijke informatie die wordt gebruikt bij het voltooien van die transactie onderhevig zijn aan openbaarmaking onder Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.
Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorgestuurd naar een website of toepassing van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacybeleid.

Links
Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u van onze site wegleiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.
Google Analytics
Onze winkel maakt gebruik van Google Analytics om ons te helpen erachter te komen wie onze site bezoekt en welke pagina's worden bekeken.

Sectie 4 - Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen informatie over u wanneer u zich registreert op de site, een bestelling plaatst, meedoet aan een wedstrijd of sweepstakes, reageert op een enquête of communicatie zoals e-mail, of deelneemt aan een andere functie van de site.

Wanneer u een bestelling plaatst of zich registreert, kunnen wij u vragen om uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardgegevens of andere informatie. U kunt onze site echter ook anoniem bezoeken. We verzamelen ook informatie over ontvangers van cadeaus, zodat we de aankoop van het cadeau kunnen uitvoeren. De informatie die we verzamelen over ontvangers van geschenken wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Zoals veel websites gebruiken we "cookies" om uw ervaring te verbeteren en informatie te verzamelen over bezoekers en bezoeken aan onze websites. 

Sectie 5 - Cookies

Inleiding
SAMEBIKE kan cookies, webbakens, trackingpixels en andere trackingtechnologieën gebruiken wanneer u onze website gzsamebike.com bezoekt, met inbegrip van andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties die daarmee verband houden of verbonden zijn (gezamenlijk de "Site") om de site aan te passen en uw ervaring te verbeteren.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. Wij zullen u informeren over eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van dit Cookiebeleid bij te werken. Alle wijzigingen of aanpassingen zullen onmiddellijk van kracht zijn nadat het bijgewerkte Cookiebeleid op de Site is geplaatst, en u doet afstand van het recht om een specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging of aanpassing te ontvangen.

U wordt aangemoedigd om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. U wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van, bent onderworpen aan en wordt geacht de wijzigingen in een herzien Cookiebeleid te hebben geaccepteerd door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop een dergelijk herzien Cookiebeleid is gepubliceerd.

Gebruik van cookies

Een "cookie" is een reeks informatie die u een unieke identificatiecode toekent die wij op uw computer opslaan. Uw browser geeft deze unieke identificatiecode door aan de Site telkens wanneer u een zoekopdracht geeft. Wij gebruiken cookies op de Site om, onder andere, bij te houden welke diensten u hebt gebruikt, registratiegegevens op te slaan, uw gebruikersvoorkeuren op te slaan, u ingelogd te houden op de Site, aankoopprocedures te vergemakkelijken en de pagina's die u bezoekt bij te houden. Cookies helpen ons te begrijpen hoe de Site wordt gebruikt en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Soorten cookies

Advertentiecookies

Advertentiecookies worden door adverteerders en advertentieservers op uw computer geplaatst om advertenties weer te geven die u waarschijnlijk interesseren. Met deze cookies kunnen adverteerders en advertentieservers informatie verzamelen over uw bezoeken aan de Site en andere websites, de advertenties die naar een specifieke computer worden gestuurd afwisselen en bijhouden hoe vaak een advertentie is bekeken en door wie. Deze cookies zijn gekoppeld aan een computer en verzamelen geen persoonlijke informatie over jou.

Analytics-cookies

Analytics-cookies houden bij hoe gebruikers de Site hebben bereikt en hoe ze omgaan met en bewegen op de Site. Deze cookies laten ons weten welke functies op de Site het beste werken en welke functies op de Site verbeterd kunnen worden.

Onze cookies

Onze cookies zijn "first-party cookies" en kunnen zowel permanent als tijdelijk zijn. Dit zijn noodzakelijke cookies, zonder welke de site niet goed werkt of bepaalde functies en functionaliteiten niet kan bieden. Sommige kunnen handmatig worden uitgeschakeld in uw browser, maar kunnen de functionaliteit van de site beïnvloeden.

Personalisatiecookies

Personalisatiecookies worden gebruikt om terugkerende bezoekers van de site te herkennen. We gebruiken deze cookies om uw browsergeschiedenis, de pagina's die u hebt bezocht en uw instellingen en voorkeuren bij elk bezoek aan de site te registreren.

Beveiligingscookies

Beveiligingscookies helpen bij het identificeren en voorkomen van beveiligingsrisico's. We gebruiken deze cookies om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegden.

Cookies voor websitebeheer

Sitebeheercookies worden gebruikt om uw identiteit of sessie op de site te behouden, zodat u niet onverwacht wordt afgemeld en alle informatie die u invoert van pagina tot pagina behouden blijft. Deze cookies kunnen niet individueel worden uitgeschakeld, maar u kunt wel alle cookies in uw browser uitschakelen.

Cookies van derden

Cookies van derden kunnen op uw computer worden geplaatst wanneer u de site bezoekt door bedrijven die bepaalde diensten uitvoeren die wij aanbieden. Met deze cookies kunnen derden bepaalde informatie over u verzamelen en volgen. Deze cookies kunnen handmatig worden uitgeschakeld in uw browser.

Beheer van cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt cookies echter verwijderen of weigeren via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat een dergelijke actie de beschikbaarheid en functionaliteit van de site kan beïnvloeden.

Sectie 6 - Hoe gebruiken we uw informatie?

We kunnen de informatie die we over u verzamelen wanneer u zich registreert, producten koopt, meedoet aan een wedstrijd of promotie, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, op de website surft of bepaalde andere functies van de site gebruikt, op de volgende manieren gebruiken:

① Om uw site-ervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het soort inhoud en productaanbiedingen te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.

② Om u beter van dienst te kunnen zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken om klantenservice.

③ Om je transacties snel te verwerken.

④ Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren.

Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrief, kunnen we u periodiek e-mails sturen.

Als u niet langer reclame-e-mails van ons wilt ontvangen, raadpleeg dan het gedeelte "Hoe kunt u zich afmelden of de informatie die u ons hebt verstrekt verwijderen of wijzigen?

Als u zich niet hebt aangemeld voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven, ontvangt u deze e-mails niet. Bezoekers die zich registreren of deelnemen aan andere functies van de site, zoals marketingprogramma's en 'alleen voor leden'-content, krijgen de keuze of ze op onze e-maillijst willen staan en e-mailberichten van ons willen ontvangen.

Rubriek 7 - Hoe beschermen we bezoekersinformatie?

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens bevinden zich achter beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en die de informatie vertrouwelijk moeten houden. Wanneer u bestellingen plaatst of uw persoonlijke gegevens raadpleegt, bieden wij u het gebruik van een beveiligde server aan. Alle gevoelige/kredietinformatie die je verstrekt, wordt verzonden via SSL-technologie (Secure Socket Layer) en vervolgens gecodeerd naar onze databases, zodat deze alleen toegankelijk zijn zoals hierboven aangegeven.

Geven we informatie die we verzamelen door aan externe partijen?

We verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden, tenzij we u hiervan vooraf op de hoogte stellen, behalve zoals hieronder beschreven.

De term "externe partijen" omvat niet ons bedrijf. Hieronder vallen ook niet de hostingpartners van de website en andere partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het verlenen van onze diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

We kunnen uw gegevens ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de wet, om het beleid van onze site te handhaven of om onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van anderen te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

Hoe kunt u zich afmelden, informatie die u aan ons hebt verstrekt verwijderen of wijzigen?

U kunt de communicatie die wij u sturen wijzigen of beperken door te klikken op de koppeling "uitschrijven" onderaan elk van onze e-mails. U kunt ook contact met ons opnemen via support@samebike.com. Zorg ervoor dat u uw volledige naam, e-mailadres, postadres en specifiek welke informatie u niet wilt ontvangen vermeldt. Als u wilt, kunt u een van de volgende verklaringen gebruiken in uw bericht aan ons:
① Ik ontvang liever geen reclame via e-mail, zoals updates over producten en diensten, speciale aanbiedingen of opkomende evenementen.
② Ik ontvang liever geen direct mail reclame, zoals periodieke catalogi en mailings over producten en diensten, speciale aanbiedingen of opkomende evenementen.

Uw rechten.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen of bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door ons, of om van ons te eisen dat we uw gegevens die we hebben verzameld en bewaard, controleren, doorsturen, wijzigen of verwijderen. We zullen aan uw verzoek om een van deze rechten uit te oefenen voldoen binnen de toepasselijke periode die door dergelijke wetten wordt voorgeschreven. U kunt deze rechten uitoefenen, uw bezorgdheid uiten of aanvullende informatie verkrijgen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens.

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld en voor zover toegestaan of vereist door de wet.
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, toegankelijk zijn, openbaar worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

Sectie 8 - Openbaarmaking

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

Scetie 9 - Veiligheid

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, toegankelijk zijn, openbaar worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.
Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer-technologie (SSL) en opgeslagen met AES-256-codering. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen.
Alle communicatie met onze website verloopt via SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer). Door ons gebruik van SSL-coderingstechnologie is alle informatie die tussen u en onze website wordt gecommuniceerd beveiligd.
① We zullen het verzamelen van persoonlijke informatie van gebruikers niet als hoofddoel gebruiken.
Wij verhuren of verkopen deze informatie niet aan derden.
Zonder uw toestemming gebruiken we uw persoonlijke gegevens of foto's niet voor reclame.

Sectie 10 - Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus lees het regelmatig door. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen van de bijwerking, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze eventueel gebruiken en/of vrijgeven. 
Als onze winkel wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

Contactgegevens

Als u nog vragen hebt over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons, als u uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen of als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:

Kantooruren:(UTC+8)

Maandag-vrijdag: 9:00-18:00
E-mail: sameway@gzsamebike.com
Telefoon/WhatsApp: 00-86-20-23352557

Scroll naar boven

OFFERTE AANVRAGEN

Volledige controle over het product stelt ons in staat om ervoor te zorgen dat onze klanten de beste kwaliteitsprijzen en service ontvangen. We zijn trots op alles wat we doen.